top of page

Other Schools

Shaolin Kung Fu Center New York (Queens)
(718) 539-0872, (718) 673-0088
qiuyujiao@hotmail.com, www.facebook.com/shaolinchaohai

Manhattan Shaolin Kungfu & Qigong
Spring Street Chiropractic
21 Spring Street, NY, NY 10012
(646) 481-4595

info@shaolinnewyork.com
www.shaolinnewyork.com

Shaolin Tai Chi Kung Fu Zen Center
(914) 512-4996

www.taichikungfuzen.com

Shaolin Temple Chicago

www.shaolintemplechicago.com

Boston Shaolin Kung Fu Center www.bostonshaolinkungfucenter.com

Shifu Yan Lei

www.shifuyanlei.co.uk

Shifu Shi Yanzi

www.shaolintempleuk.org

Templo Shaolin Venezuela

templo-shaolin-de-venezuela.webnode.es

Shaolin Temple China

www.shaolin.org.cn

bottom of page